Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ezine MYO / Muhasebe ve Vergi Bölümü

Değerlerimiz&Hedeflerimiz

Değerlerimiz

  • Bilimsellik
  • Mesleki Yeterlilik
  • Meslek Etiği Bilinci
  • Toplumsal Sorumluluk

 

Hedeflerimiz

Mesleki yeterliliğe ve mesleki etik değerlere sahip, analitik düşünebilen ve sorumluluk duygusu ile hareket edebilen meslek elemanları yetiştirebilmektir.