Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ezine MYO / Muhasebe ve Vergi Bölümü

Hakkımızda

Hakkımızda

Bölümümüz muhasebe alanında iş hayatının gereksinim duyduğu güncel teorik ve uygulamalı bilgilerle donatılmış kalifiye meslek elamanları yetiştirmek amacıyla 1994 yılından beri eğitim öğretim faaliyetlerini devam ettirmektedir.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programı 2 yıllık olup; birinci yılda, muhasebe, işletme ve hukuk alanındaki temel bilgiler verilirken, ikinci yılda daha çok muhasebenin uygulama yönüne ağırlık verilmektedir.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programından mezun olabilmek için öğrencilerin en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmaları ve 120 AKTS almaları zorunludur. Ayrıca 30 günlük bir stajı da başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

Programı başarıyla tamamlayanlar muhasebe ve vergi uygulamaları  alanında ön lisans diploması alarak muhasebe meslek elemanı unvanı ile mezun olurlar. İsteyen öğrenciler dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde alanları ile ilgili lisans programlarına geçiş yapabilirler veya yeniden üniversite giriş sınavına girerek başarılı oldukları takdirde alanları ile ilgili bir lisans programında 3. sınıftan başlayarak devam edebilirler.

Muhasebe ve Vergi Bölümü mezunları, muhasebe ve meslek mensupları (SMMM ve YMM) yanında yardımcı meslek eleman olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca, her türlü kamu kurum ve kuruşlarının muhasebe birimleri,  bankalar, sigorta şirketleri ile turizm, inşaat ve endüstri işletmelerinde, muhasebe elemanı olarak da çalışabilmektedirler