Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ezine MYO / Muhasebe ve Vergi Bölümü

İç Kontrol

İç Kontrol

Ekler

2018-2022 (2021) Stratejik Plan Muhasebe ve Vergi.doc
2019 Muhasebe Bölümü Özdeğerlendirme.....pdf
2019 MVU Birim Faaliyet Raporu.pdf
2020 Muhasebe Bölümü Öz Değerlendirme Raporu.pdf
2021 Faaliyet Raporu.doc
2021 Öz Değerlendirme Raporu.pdf
2021-2025 Stratejik Planı.doc
2022 Özdeğerlendirme Raporu..pdf
SWOT Analizi 2021-2022.doc