Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ezine MYO / Muhasebe ve Vergi Bölümü

Kalite Güvence Politikamız

 

Ekler

50-comu-kalite-guvence-politikasi.pdf