Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ezine MYO / Muhasebe ve Vergi Bölümü

Kurumsal Bilgiler

Bölüm ve Program Bilgileri

Bölümümüz muhasebe alanında iş hayatının gereksinim duyduğu güncel teorik ve uygulamalı bilgilerle donatılmış kalifiye meslek elamanları yetiştirmek amacıyla 1994 yılından beri eğitim öğretim faaliyetlerini devam ettirmektedir.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programı 2 yıllık olup; birinci yılda, muhasebe, işletme ve hukuk alanındaki temel bilgiler verilirken, ikinci yılda daha çok muhasebenin uygulama yönüne ağırlık verilmektedir.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programından mezun olabilmek için öğrencilerin en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmaları ve 120 AKTS almaları zorunludur. Ayrıca 30 günlük bir stajı da başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

Programı başarıyla tamamlayanlar muhasebe ve vergi uygulamaları  alanında ön lisans diploması alarak muhasebe meslek elemanı unvanı ile mezun olurlar. İsteyen öğrenciler dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde alanları ile ilgili lisans programlarına geçiş yapabilirler veya yeniden üniversite giriş sınavına girerek başarılı oldukları takdirde alanları ile ilgili bir lisans programında 3. sınıftan başlayarak devam edebilirler.

Muhasebe ve Vergi Bölümü mezunları, muhasebe ve meslek mensupları (SMMM ve YMM) yanında yardımcı meslek eleman olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca, her türlü kamu kurum ve kuruşlarının muhasebe birimleri,  bankalar, sigorta şirketleri ile turizm, inşaat ve endüstri işletmelerinde, muhasebe elemanı olarak da çalışabilmektedirler.

Misyonumuz

Bilimsel ve teknolojik alt yapı ile donatılmış, evrensel düşünebilen, etik değerlere sahip, yenilikçi, katılımcı, mesleki yeterliliğe ve özgüvene sahip kalifiye meslek elemanı yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Sektörün ihtiyaç duyduğu yüksek standartlarla donatılmış, bilimsel düşünceye ve etik değerlere sahip mezunlar yetiştirerek topluma katkı veren ve tercih edilen bir bölüm olmaktır.

Değerlerimiz

  • Bilimsellik
  • Mesleki Yeterlilik
  • Meslek Etiği Bilinci
  • Toplumsal Sorumluluk

Hedeflerimiz

Mesleki yeterliliğe ve mesleki etik değerlere sahip, analitik düşünebilen ve sorumluluk duygusu ile hareket edebilen meslek elemanları yetiştirebilmektir.