Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ezine MYO / Muhasebe ve Vergi Bölümü

Paydaş İlişkileri

Ezine Meslek Yüksekokulu İç ve Dış Paydaşları

 • Valilik, Kaymakamlık, Belediyeler ve diğer resmi kuruluşlar,
 • Yüksek Öğretim Kurulu,
 • Üniversitelerarası Kurul,
 • Ulusal ve Uluslararası Eğitim ve Araştırma Kurumları,
 • Özel Sektör Kuruluşları (Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Kuruluşları, Tekofos, Altınkılıç, vb.),
 • Sivil Toplum Kuruluşları,
 • Bankalar (Ziraat Bankası),
 • Akademik personelimiz ve aileleri,
 • İdari personelimiz ve aileleri,
 • Öğrencilerimiz ve aileleri,
 • Mezunlarımız ve aileleri.

Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Programı Danışma Kurulu

 • Dr. Öğr. Üye. Hasan GÜL (Bölüm Başkanı)
 • Dr. Öğr. Üye. Özlem ELMALI (Bölüm Öğretim Elemanı)
 • Özlem GAGA (SMMM)
 • Çağla DURAK (Devam Eden Öğrenci)
 • Yağmur ASLAN (Mezun Öğrenci)

İç Paydaşlarla İlişkiler

Ezine MYO İç Paydaş Toplantısı için:

https://ezinemyo.comu.edu.tr/arsiv/haberler/meslek-yuksekokulumuz-ic-paydas-toplantisi-yapildi-r739.html

Öğrenci Temsilcisi Seçimi için:

http://muhasebe.ezinemyo.comu.edu.tr/arsiv/duyurular/ogrenci-temsilciligi-secimi-r62.html

Dış Paydaşlarla İlişkiler

Ezine MYO Dış Paydaş Toplantısı için:

https://ezinemyo.comu.edu.tr/arsiv/haberler/meslek-yuksekokulumuz-dis-paydas-toplantisi-gercek-r749.html

İç ve Dış Paydaş Memnuniyet Anketleri

İç Paydaş Memnuniyet anketleri:

http://muhasebe.ezinemyo.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/ic-paydaslarla-iliskiler.html

Dış Paydaş Memnuniyet anketleri:

http://muhasebe.ezinemyo.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/dis-paydaslarla-iliskiler.html