Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ezine MYO / Muhasebe ve Vergi Bölümü

Stratejik Plan

2018-2022 Stratejik Plan

Ekler

2018-2022 (2021) Stratejik Plan Muhasebe ve Vergi.doc