Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ezine MYO / Muhasebe ve Vergi Bölümü

SWOT Analizi

SWOT analizi -2021

Ekler

SWOT Analizi 2021-2022.doc