Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ezine MYO / Muhasebe ve Vergi Bölümü

Bölüm Danışma Kurulu

MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ DANIŞMA KURULU

Dr. Öğr. Üye. Hasan GÜL (Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üye. Özlem ELMALI (Bölüm Öğretim Elemanı)

Prof. Dr. Ekrem TUFAN (Bölüm Dışı Öğretim Elemanı)

Ayça ÇAKMAK (Çanakkale İŞKUR Şube Müdürü)

Gökhan YUMUŞAK (KOBİ Uzmanı)

Özlem GAGA (SMMM)

Sinan ERDOĞAN (Özel Sektör Temsilcisi)

Neslihan ARAS (Devam Eden Öğrenci)

Yahya CAN (Mezun Öğrenci/Ezine Kaymakamlığı)