Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ezine MYO / Muhasebe ve Vergi Bölümü

Bölüm Kurul Kararları

Bölüm kurul kararlarımız:

Ekler

Bölüm Kurul Kararı No1.pdf
Bölüm Kurul Kararı No2.pdf