Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ezine MYO / Muhasebe ve Vergi Bölümü

Dış Paydaşlarla İlişkiler

Dış Paydaşlarla İlişkiler

Ekler

Mezun Çalıştıran İşveren Memnuniyet Anketi.docx
Mezun Memnuniyet Anketi.docx
Staj Yeri(İşveren) Memnuniyet Anketi.docx
Yeni Mezun Anketi.docx