Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ezine MYO / Muhasebe ve Vergi Bölümü

İç Paydaşlarla İlişkiler

İç Paydaşlarla İlişkiler

Ekler

Akademik Personel Memnuniyet Anketi.docx
Öğrenci Memnuniyet Anketi.docx
Öğrenci Staj Memnuniyet Anketi.docx