Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ezine MYO / Muhasebe ve Vergi Bölümü

Öz Değerlendirme Raporu

Bölümümüz öz değerlendirme raporu ekte sunulumuştur.

Ekler

Muhasebe Bölümü Özdeğerlendirme.pdf