Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ezine MYO / Muhasebe ve Vergi Bölümü

Program Eğitim Amaçları

Mezunlarımız,

EA-1 İşletmelerin ön muhasebe veya resmi muhasebe birimlerinde edindikleri teorik ve uygulamalı bilgiyi kullanarak nitelikli insan kaynağı olarak görev alabilirler. 

EA-2 Muhasebe meslek mensupları yanında mesleğin fonksiyonlarını yerine getirebilecek görevler alabilirler.

EA-3 Yaşam boyu öğrenme nosyonuyla kendilerini geliştirmek için çaba sarf ederler.  

EA-4 Mali nitelikte olayları kavrayabillme, yorumlayabilme ve vergi mevzuatı bilgileriyle farklı sektörlerin muhasebe ve finansa birimlerinde görev alabilirler.