Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ezine MYO / Muhasebe ve Vergi Bölümü

Staj

Staj İçin Gerekli Evraklar

Ekler

Öğrenci Staj Memnuniyet Anketi.docx
Staj Dosyası.doc
Staj Yeri(İşveren) Memnuniyet Anketi.docx